O nás

Provozovatelem internetového obchodu Supernoty.cz je společnost Super Noty, s.r.o.

Kontaktní adresa: Pacovská 2104/1, 140 00 Praha 4 – Krč
IČO: 045 68 672
DIČ: CZ045 68 672
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249477
Bankovní spojení: 266199213/0300
kontakt: info@supernoty. cz
tel.:604 485 792
e-mail: info@supernoty.cz
web: https://supernoty.cz/


Hudba a její rozličné formy, druhy a žánry tvoří nedílnou součást paměti národa. V každé době se nadšenci i odborníci snažili zachytit tuto muzikální tvář národního života a zaznamenat jeho radosti i stesky, mistrovská košatá díla stejně jako prosté venkovské písně s jednoduchými nápěvy. Dodnes jsme těm, namnoze dnes bezejmenným, archivářům, badatelům a vášnivým sběratelům vděčni, protože bez jejich pomoci by řada skutečných skvostů i zcela obyčejných kamínků do mozaiky hudební paměti dávno upadla v zapomnění. Trpělivě zaznamenávali, schraňovali a pečovali o každý takový sběratelský kousek, s vášní a odhodláním. A jen díky nim jsme vůbec schopni se k takovým pokladům dostat.

V 21. století se zdá počínání badatelů formátu Františka Sušila překonané. A skutečně, chození po zapadlých vesničkách a naslouchání lidovým zpěváčkům by zřejmě již žádné převratné objevy nepřineslo, i když i takoví lidé pořád existují, jak na straně sběratelů, tak na straně pamětníků. Přesto se domníváme, že právě nyní každým dnem přicházíme o mnoho cenného, ztrácíme, a někdy i nenávratně. A to hned ve třech směrech: ve zdrojích české, moravské a slovenské hudby, ale také v přístupu k těmto zdrojům. A do třetice, v možnosti další tvůrčí práce s těmito zdroji.


Proto přicházíme s nabídkou, jistě ne zcela novou, ale určitě nejkomplexnější, na vytvoření českého, moravského a slovenského notového archivu, kde bude možné nalézt nepřeberné množství hudebních pokladů našich národů, v nejširším pohledu a záběru. A protože žijeme v době informačních technologií, i v jednotné digitální a kdykoli a kdekoli přístupné formě, v členění nejen podle historie a místa vzniku, ale i podle rozmanitých hudebních žánrů, nástrojového obsazení, sólového i sborového zpěvu a mnoha dalších kritérií.

Jistě i vy jste při vyhledávání notových záznamů na českém a slovenském internetu narazili na řadu obtíží, které charakterizovaly stav v této oblasti až do současnosti:

  • Nepřehlednost a roztříštěnost zdrojů notových záznamů
  • Autorsko-právní nejasnosti a někdy i otevřené porušování těchto práv
  • Neutěšené personální zázemí a nestabilita prostředí hudebních webových stránek
  • Palčivý nedostatek archivních zdrojů a jejich digitální formy
  • Nízký rozsah a úroveň používaných IT technologií
  • Nabídka v úzce vymezených „komerčních“ oblastech hudby
  • Absence notových záznamů v rozmanitosti žánrů, forem, nástrojového obsazení, stupně obtížnosti, autorů, interpretů a doprovodných informací o skladbách.

Nespokojenost s tímto stavem nás vedla k vybudování zcela nového internetového portálu, který bude řešit postupně všechny výše uvedené problematické aspekty najednou, komplexně, velkoryse a zároveň vysoce zodpovědně. Domníváme se, že jen takové řešení může opravdu pomoci k zásadní změně nevyhovujícího stavu.


Vítejte na největším národním notovém portálu – Supernoty.cz a v Národním notovém archivu.